No. 7 Subway Station

Date March 2016
Location Tabriz University
Value
Client
Category Public

آنچه برای فضای شهری ارزش میباشد نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جمعی شهروندان ایفا میکند.فضاي شهري خود كليتي است متشكل از اجزاي مختلف ،يكي از اجزاي تشكيل دهنده فضاي شهري ساختمان ها هستند. از آن جا كه نمود بيروني و ظاهري قابل رؤيت ساختمان ها، نماي آن ها است، كيفيت تك تك نماها و تأثيري كه در جمع بر فرد مي گذارند، بسيار مهم خواهدبود. یکی دیگر از عناصر مهم خيابان ها هستند .ارزش خيابان تنها از حضور مردماني نشات ميگيرد كه از خيابان گذر كرده و از آن استفاده ميكنند و با حضور خود به آن معنا ميبخشند و در نتیجه با نماهای شهری که در مجاورت آن قرار گرفته ارتباط بر قرار می کنند.

پروسه طراحی :
یک پوسته که به کاوش تأثیرات کاهندگی حجمی و حفره های خالی در کیفیت و تولید فضا می پردازد این پوشش متخلخل ، علاوه بر ایجاد یک هویت متمایز برای ساختمان ، اجازه می دهد تا نورهای محیط و روشنایی طبیعی روز به درون ساختمان نفوذ کند . حجم سه بعدی بنا با دیوارهایی ال شکل پوشیده شده در سراسر فضا ایجاد شده ، حجمی با نظم ساختاری شکسته شده در طراحی آن . نمای بیرونی هم چون یک بدنه در حال حرکت به نظر می اید که از هم چینی پانل های چوبی نامنظم معلق ایجاد شده است . که حالت ریتمیک آن تداعی کننده حرکت است که ماهیت اصلی کاربری ساختمان میباشد . اگر کاربران جمعیت شهری را نقاطی دارای انرژی بدانیم این حجم هر چقدر که به سمت بدنه اصلی شهری پیش می رود نیاز به شفافیت و تعامل بیشتر با کاربران دارد.بنابراین پوشش چوب و شیشه ی بیرونی ساختمان ، ایستگاه را فضایی دست یافتنی نموده و با بازتابی که نور به بیرون دارد ، احساس دخول به فضا را برای استفاده کننده آسانتر می کند. همنشینی پانل های چوبی ، آفرینش وحدت در عین کثرت میباشد که با ایجاد یک پوسته پویا و در حال تغییرو نماد خارجی تغییرات آن را می توان در ملموس ترین پوسته شهر یعنی نمای ساختمان، دنبال کرد.